Agenda

14 oktober 2022

CONGRES
Regenboogsteden 2022

Meer informatie

18 november 2022

CONGRES
Dag van Queer & Sport

Meer informatie


CONGRES
Regenboogsteden 2022

14 oktober | Jaarbeurs Utrecht

Movisie organiseert op 14 oktober het Congres Regenboogsteden. Op deze dag komen vertegenwoordigers van alle gemeenten, lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden samen in de Jaarbeurs in Utrecht.

Samen bespreken we regenboogbeleid in de vorm van interessante workshops en sessies, een mooi plenair programma en verschillende netwerkmomenten.

Paul van Yperen doet namens de Initiatiefgroep Gay Games Amsterdam 1998-2023 mee aan de live talkshow Rainbow City Talks: Let’s Talk about Sport. Hoe zorgen we voor een veilig lhbti+ sportklimaat? Wat houden lhbti+ zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid in? En belangrijker nog: hoe wordt het ervaren?

Journalist en presentator Barbara Barend is de host van het Congres Regenboogsteden 2022.

Regenboogsteden

Regenboogsteden zijn gemeenten die zich actief inzetten voor de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische, homo, bi+, transgender en intersekse personen.

Movisie is al jaren uitvoerder van het programma Regenboogsteden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Movisie adviseert en ondersteunt gemeenten in regenboogbeleid, ontwikkelt kennisproducten en publicaties én organiseert kennisuitwisseling. Dit doen we in nauwe samenwerking met lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en vele anderen.

Aanmelden

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor het Congres Regenboogsteden 2022. Bij aanmelding word je gevraagd een 1e en 2e voorkeur aan te geven voor je deelname aan de workshops en sessies. Deelname aan het congres is kosteloos.


CONGRES
Dag van Queer & Sport

18 november | Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Jezelf zijn in beweging
Met deze slogan organiseert een aantal clubs en organisaties die zich bezighouden met queer-sport, de dag Queer & Sport in Pakhuis de Zwijger. Ook de initiatiefgroep Gay Games 2023, die het 25-jarige jubileum van Gay Games Amsterdam voorbereidt, is erbij betrokken.

Waar gaat het om
In het congres staat veilig sporten voor iedereen centraal. Overal, op de velden, in sporthallen, langs zwembaden of waar dan ook, moet inclusie het uitgangspunt zijn. Interessante sprekers behandelen het verleden en de ontwikkeling van de queer-sportclubs in Nederland, ontstaan in een tijd dat inclusie nog niet vanzelfsprekend was.

De logische vervolgvraag is hoe het queer-sporten er nu voor staat. Ondanks veel goede bedoelingen en dikke beleidsnota’s voelen veel lhbtqi-sporters zich nog steeds niet altijd prettig bij een niet queersportclub. Hoe kan dat? De vraag is ook waarom er überhaupt nog queerclubs zijn. En zijn de Gay Games nog nodig?

Er is ook een blik op de toekomst: werkgroepen formuleren wensen voor een toekomst waar de sport werkelijk inclusief is voor de hele lhbtq-familie. Daarna is er volop ruimte voor debat en netwerken.

Organisatoren
De organisatie is in handen van Sportclub Tijgertje die veertig jaar bestaat, Gay Swim Amsterdam die 25 jaar bestaat en het platform Pride and Sports. NOC*NSF, Alliantie Gelijkspelen en de John Blankenstein Foundation, Gay Games 1998, de Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB en het Trut Fonds ondersteunen dit belangrijke initiatief.

Voor wie
De dag van Queer & Sport  is bedoeld voor queer-sporters, beleidsmakers, coaches, sportbesturen, overheid, onderzoekers, onderwijs en uiteraard iedereen die zich bezighoudt met het inclusief  maken van sport voor iedereen.

Tijd, plaats en kosten
De dag is op vrijdag 18 november van 09.30 tot 16.30 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De entree is 25 euro voor non-profit organisaties en vrijwilligers. Professionele en commerciële partijen betalen 50 euro per persoon.

tot 1 augustus 2023, precies 25 jaar na het startschot van de
Gay Games Amsterdam 1998